NextCloud&Zimbra SUPPORT SUBSCRIPTION 

The subscription offers your organization the best available technology, which is supported by the experts at InterSoftPro Ltd under the subscription plans laid out in the table.

Zimbra Desktop is an open-source e-mail application which offers both online and offline access to all your accounts in one place. The cross-platform application is supported under Windows, Mac OS and Linux.

Zimbra Desktop can operate under a variety of e-mail systems so that you can synchronize all your accounts, contact and calendar data across your mailboxes from the cloud and your local desktop. While the synchronization requires network connectivity, Zimbra Desktop can be used offline.

Nextcloud secures your personal data with multiple layers of protection.

СЪРВЪР НА КЛИЕНТА

 СЪРВЪР  на ИНТЕРСОФТПРО

BASIC BUSINESS ENTERPRISE
Направи запитване 5 лв /на потребител за месец Направи запитване 10лв / на потребител за месец Направи запитване 25лв / на потребител за месец
 1. Бизнес имейл;
 2. Видео и гласова конферентни връзки;
 3. Споделени календари;
 4. Документи, електронни таблици и презентации;
 5. 24/7 поддръжка по телефона, електронната поща и онлайн;
 6. Контрол на сигурността и администрацията;
 7. 30 GB съхранение в облак.
 1. Бизнес имейл;
 2. Видео и гласова конферентни връзки;
 3. Споделени календари;
 4. Документи, електронни таблици и презентации;
 5. 24/7 поддръжка по телефона, електронната поща и онлайн
 6. Контрол на сигурността и администрацията;
 7. Неограничено съхранение в облака (или 1TB на потребител, ако има по-малко от 5 потребители);
 8. Лесно търсене в Zimbra&NextCloud;
 9. Архивиране и задаване на правила за съхраняване  на имейли и чатове;
 10. Zimbra&NextCloud за имейли, чатове и файлове;
 11. Одитни доклади за проследяване на активността на потребителите.
 1. Бизнес имейл;
 2. Видео и гласова конферентни връзки;
 3. Споделени календари;
 4. Документи, електронни таблици и презентации;
 5. 24/7 поддръжка по телефона, електронната поща и онлайн
 6. Контрол на сигурността и администрацията;
 7. Неограничено съхранение в облака (или 1TB на потребител, ако има по-малко от 5 потребители);
 8. Лесно търсене в Zimbra&NextCloud;
 9. Архивиране и задаване на правила за съхраняване  на имейли и чатове;
 10. Zimbra&NextCloud за имейли, чатове и файлове;
 11. Одитни доклади за проследяване на активността на потребителите;
 12. Предотвратяване на загубата на данни за Zimbra;
 13. Предотвратяване на загубата на данни за NextCloud;
 14. Управление на достъпа до ниво предприятие със секюрити ключ.

ХАРЕКТЕРИСТИКИ

 1. Синхронизиране и споделяне на файлове;
 2. Мобилна и настолни клиенти;
 3. Корпоративни решения;
 4. Отворен код.
 1. Синхронизиране и споделяне на файлове;
 2. Мобилни и настолни клиенти;
 3. Корпоративни решения;
 4. Отворен код;
 5. Календар и контакти.
 1. Синхронизиране и споделяне на файлове;
 2. Мобилни и настолни клиенти;
 3. Корпоративни решения;
 4. Отворен код;
 5. Календар и контакти.

ПОДДРЪЖКА

 1. Поддръжка: 1 година;
 2. Време за реакция: 3 работни дни;
 3. Поддръжка на портала;
 4. Поддръжка на миграцията;
 5. Помощ/оказване на съдействие по имейл.
 1. Поддръжка: 3 година;
 2. Време за реакция: 2 работни дни;
 3. Поддръжка на портала;
 4. Поддръжка на миграцията;
 5. Помощ/ оказване на съдействие по имейл: в работно време;
 6. Оказване на съдействие по телефона: в работно време;
 7. Потребителски консултации;
 8. Поддръжка за отдалечена инсталация.
 1. Поддръжка: 5 + 5 години
 2. Време за реакция: 24 часа или по договореност;
 3. Поддръжка на портала;
 4. Оказване на съдействие при миграцията;
 5. Поддръжка на имейл: до 24 часа в денонощието;
 6. Оказване на съдействие по Телефонна:  24 часа в денонощието;
 7. Поддръжка за отдалечена инсталация;
 8. Съдействие за клъстериране